Op deze website en al het fotomateriaal op deze website berust © copyrights, Geen enkele foto of andere inhoud op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van www.brandweerteammade.nl en / of de fotograaf.

Alle op de website www.brandweerteammade.nl geplaatste foto’s worden eigendom van www.brandweerteammade.nl, het © copyright en / of de fotorechten blijven bij de maker van de foto. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ingezonden foto’s! Wij hebben het recht om ingezonden fotomateriaal zonder enige opgave van reden(en) te weigeren. Inzenden van fotomateriaal geeft geen recht op plaatsing.

Eventuele fotobestellingen voor geplaatste foto’s zal www.brandweerteammade.nl doorsturen naar de inzender van de foto. Wij houden daarvoor een adressenlijst (e-mail) bij van foto inzenders.

De informatie op www.brandweerteammade.nl is zorgvuldig samengesteld, desalniettemin is het mogelijk dat de informatie op deze site onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit!

De eigenaar en/of beheerders van deze website zijn juridisch niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van www.brandweerteammade.nl!