MADE | 1977 – Gistermiddag (18 oktober) heeft een uitslaande brand de werkplaats showruimte van rijwielhandel Rullens aan de Nieuwstraat te Made in as gelegd. Bij deze middelgrote brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Om vijf minuten voor een merkte mevrouw Rullens tegen haar man en zoon op ,,wat wordt het toch mistig”. ,,De ,,mist” bleek bij nadere inspectie rook die opsteeg uit de vrij ver achter het woonhuis gelegen garage.

De brandweer was vijf minuten later ter plaatse en bestreed het vuur – dag, gevoed door opgeslagen olie, inmiddels was het uitgegroeid tot een uitslaande brand met negen stralen afkomstig van een hoge- en een lage drukspuit. Om twee uur kon het sein brand meester worden gegeven.

De garage, de showruimte annex magazijn enkele schuren en een grote duiventil (de duiven waren tijdig gelost) bleken volledig te zijn uitgebrand. Van de in die ruimten opgeslagen voorraden kon niets meer worden gered. Zo werden onder andere honderd nieuwe fietsen, een tiental brommers en enkele motoren een prooi der vlammen. De winkel, annex woonhuis kon door de brandweer worden behouden.

Wel liep het pand vrij zware waterschade op evenals de ernaast gelegen Doe het zelfwinkel van Role. Over het ontstaan van de brand tasten brandweer en politie nog volledig in het duister. ,,Het is me een raadsel” zegt daarover de geschrokken heer Rullens ,,In die garage hebben we geen gas- of elektra aansluiting. om half een ben ik er nog geweest, toen heb ik de deur wel opengelaten. Dat wel”.

De politie stelt een nader onderzoek in omtrent de oorzaak van de brand. De schade wordt door de verzekering gedekt en zal volgens een eerste raming wel paar ton kunnen belopen. Ook de in reparatie gegeven rijwielen vallen onder de verzekering zo meldde heer Rullens. Het gezin heeft voorlopig onderdak gevonden bij de buren.