MADE – Vrijdagavond 18 februari 2022 om 18:41 werd post Made verzocht zichzelf in te melden bij de kazernecentrale in Oosterhout om te assisteren tijdens storm Eunice. Omdat de meldkamer alle meldingen niet kon verwerken werden er verschillende KC’s in werking gesteld. Vanuit de KC worden tankautospuiten, hoogwerkers en hulpverleningsvoertuigen aangestuurd. Ook de kazernecentrale was in sommige gevallen niet bereikbaar, daarom werden zelfs vrijwilligers of posten zelf benaderd in geval van stormschade. Storm Eunice was één van de zwaarste stormen van de afgelopen tientallen jaren en de zwaarste van de afgelopen 4 jaar. Toch viel de schade in Made enorm mee.

Allereerst werden we verzocht te rijden naar de Sint-Bernarduskerk aan de Kerkstraat in Made, hier zouden dakpannen los liggen en van de kerk waaien. Hier troffen we niets aan, dus besloten we naar de Blasiuskerk aan de Nieuwstraat in Made te rijden om hier alles te controleren. Terwijl we onderweg waren kregen we een PRIO 1 melding schip in problemen aan de Havenkant in Moerdijk. Hier moest ons OR-team naartoe dus besloten we langs de kazerne te rijden om te controleren of ze voldoende manschappen hadden om uit te rukken. Ze hadden voldoende bemanning dus zijn we doorgereden naar de Blasiuskerk. Hier troffen we dakpannen aan welke van het dak waren gewaaid. We hebben de kerk ruim afgezet, meer konden we met deze zware wind niet betekenen. Ook hebben we een woning tegenover de kerk afgezet vanwege losliggende dakpannen.

Vervolgens werden we verzocht om ons verzorginsgebied te gaan controleren op stormschade en te helpen waar nodig. Dit omdat veel meldingen helaas niet doorkwamen door overbelasting van alle meldkamers. Op de Hamseweg troffen we een afgebroken tak aan welke gevaarlijk over de weg hing, deze hebben verwijderd en veilig langs de kant van de weg gelegd. Op de Ruilverkavelingsweg waren een tweetal bomen omgewaaid. Één van de twee was door de gemeente al klein gezaagd, de andere steunde half tegen een andere boom. Helaas konden we op dat moment niets doen, we hebben een melding gedaan bij de gemeente.

Vanwege het hoge water en hevige wind zijn we ook in de jachthaven in Drimmelen geweest om te controleren. Hier troffen we geen bijzonderheden aan, ook het boothuis van ons en de politie zijn gecheckt. Verder had de KC geen meldingen voor ons, dus zijn we rustig afgezakt naar de kazerne, uiteindelijk om 21:00 terug op de post. Tot op heden is het rustig gebleven in ons verzorgingsgebied. Twee dagen eerder was het ook onstuimig weer, toen raasde storm Dudley over Brabant.

Uitruknummer: 12
Pagerbericht: KAZ CENTRALE 584* P4 DV Brw Oosterhout Kazernecentrale Vaartweg Oosterhout NB 205432 [TEAM MADE] 18:41 18/02

Foto’s: Brandweerteam Made