In Nederland zijn meer dan 150 jeugdbrandweerkorpsen actief. Waaronder korps Drimmelen. In deze korpsen wordt jongens en meisjes een aantal aspecten van het brandweervak bijgebracht. Daarbij is een van de doelstellingen dat kinderen door kunnen stromen naar de vrijwillige- of beroepsbrandweer. Zo zijn bij een groot aantal brandweerkorpsen mensen werkzaam die hun brandweercarriere bij de jeugdbrandweer zijn begonnen. Het gaat hierbij niet alleen om brandweerkorpsen met een jeugdbrandweer maar ook bij korpsen die geen jeugdbrandweer hebben zijn mensen in dienst die elders bij de jeugdbrandweer begonnen zijn.

De jeugdbrandweer wordt daarom gezien als de kweekvijver voor de “volwassen” brandweer. Vandaar dat nog steeds nieuwe korpsen worden opgericht.

Voordat de stap naar de “volwassen” brandweer gemaakt kan worden hebben de kinderen bij de jeugdbrandweer meestal een opleidingsperiode van 5 tot 6 jaar achter de rug.

Junioren

Leden in de leeftijd tussen de 12 en de 15 jaar zijn junioren. Hier begint de (jeugd)brandweercarriere. Bij de junioren worden de basisvaardigheden van de brandweer opgedaan. Vaardigheden die later goed van pas kunnen komen. Het gaat niet alleen over brandweervaardigheden. Het werken in teamverband is minstens zo belangrijk. Zonder team geen resultaat!

Aspiranten

Vanaf het jaar dat een jeugdlid 15 is kan hij of zij meedoen bij de aspiranten. Hier worden de basisvaardigheden verder ontwikkeld. Na het jaar dat het jeugdlid 18 is geworden mag hij of zij niet meer meedoen met de jeugdbrandweer. Zij kunnen met een pré solliciteren bij een vrijwilligers, beroeps of bedrijfsbrandweerkorps. De jeugdbrandweer is dan een mooie kweekvijver.

Lesmateriaal

De jeugdbrandweer heeft voor de opleiding van de jeugdleden ook professionele lesboeken beschikbaar. Voor de junioren is er een boek waar kort en bondig uitleg wordt gegeven over een groot aantal onderdelen van de brandweeropleiding Manschap A. Voor de aspiranten is gekozen om een leerboek te ontwikkelen dat wat op een groot aantal onderdelen gelijk is aan het lesboek van de brandweeropleiding tot Manschap.

Oefeningen

Jeugdbrandweer Drimmelen komt om de week op donderdagavond samen voor een oefening. Meestal gaat het om een brandinzet in een pand. Het gaat erom hoe je het beste een (nep)brand veilig kunt benaderen en kan blussen.

Wedstrijden

Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd door Stichting Jeugdbrandweer Nederland. Hier strijden alle korpsen uit heel Nederland voor de landstitel: “Beste jeugdbrandweer ploeg van Nederland”! Tijdens deze wedstrijden testen ze de ploegen op hun vaardigheden van brandbestrijding, die zij hebben geleerd tijdens de oefeningen. Dit gebeurd in verschillende categorieën; lage druk junioren, lage druk aspiranten & hoge druk aspiranten.

Collecteren

Naast de spannende wedstrijden en de actieve oefeningen gaat Jeugdbrandweer Drimmelen collecteren voor de brandwonden stichting. Dit gebeurd in het dorp Made. Elk jaar gaan de leden langs de deuren om te vragen of men iets over heeft voor de brandwondenstichting.

Help jij ons uit de brand?

Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden die ons team willen versterken! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar, en wil je je jouw jongensdroom waar maken? Aarzel niet, en neem contact op met jeugdbrandweer Drimmelen.